Активтерді басқару

Активтерді басқару

STD001 – Активтерді басқару жүйесі

STD002 – Күрделі салымдары мен операциялық шығындар

STD003 – Өзгерістерді басқару

STD004 – Тәуекелдерді басқару

STD005 – Активтерді қолдану мен жөндеу

STD006 – Активтерді қамтумен басқару

STD007 – Өмірлік айналым құндылығын басқару

STD008 – Қызметкерлерді оқыту мен активтерді басқару біліктіліктерін жақсарту

STD009 – Түбегейлі себептер сараптамасы

STD010 – Өндіргіштікті басқару

STD011 – Қалпына келтіру жоспары

STD012 – Ақпаратты басқару

STD013 – Үнемі жақсару

STD014 – Өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету

STD015 – Ішкі аудитті өткізу тәртібі